กรอบทอง สำหรับพระทั่วไปทรงกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.4 cm