กรอบทอง สำหรับพระทั่วไปทรงกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 cm