กรอบพระ สำหรับพระทั่วไปทรงกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.3 cm