กรอบพระ สำหรับพระทั่วไปทรงกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 cm